Çocuk ve İletişim

Çocuklara Toplum ve Görgü Kurallarını Nasıl Öğretebiliriz? Ebeveynler doğumundan itibaren çocuklarının zihinsel, psikolojik ve fiziksel gelişimleri ile yakından ilgilenirler. Hâlbuki sağlıklı bir gelişim, bunların yanı sıra sosyal gelişimi de aynı derecede kapsamaktadır. Ne yazık ki okul çağında problem yaşayana kadar ebeveynler çocukların bu ihtiyacı üzerinde çok fazla düşünmemektedirler. Daha küçük yaşlarda ebeveynlerin destekleriyle sosyal ortamlara…

Ergen Psikolojisi

Ergenlik değişim demektir. Ergenler hem büyürler, hem de değişirler. Ergenler birçok alanda değişime uğrarlar. Ergenlik bazı yazarlara göre, ikinci doğum gibidir. Çocukluktan yetişkinliğe geçilen bir dönüşüm sürecidir. Dolto, ergenleriyeni dğan bebeklere benzetir. Nasıl ki yeni doğan bebekler dış dünyada yaşamaya alışmaya çalışıyorlarsa, ergenler de yaşadıkları değişimlere uyum sağlamaya çalışırlar. Yeni doğan bebekler gibi kırılgan ve…

Özgül Öğrenme Güçlüğü Tedavisi

Özgül Öğrenme Güçlüğü, çocuğun zeka ile ilgili bir probleminin olmamasına rağmen, kendini ifade etmekte, düşünmekte, okuma yazmada, matematik becerilerinde görülen bir bozukluktur. Bu çocuklar bu alanlarda sorun yaşarlarken başka alanlarda üstün becerilere sahip olabilmektedirler. Zorlandığı alanların olması nedeniyle bu çocuklar, kendini güvensiz hissetme, alınganlık gibi bir takım duygusal problemler de yaşayabilirler. Sıklıkla eşyalarını, yapması gereken…

Zihinsel Becerilerin Değerlendirilmesi

Bazı Şeyleri Öğrenemiyor… Her çocuğun zihinsel becerileri ve kapasitesi bir diğerinden farklıdır. Kiminin başarılı olduğu alanda bir diğerinin desteklenmeye ihtiyacı olabilir. Bu durumda çocukların zihinsel becerilerini değerlendirip eksik alanlarını tamamlamak gerekir. Merkezimizde yapılan değerlendirmelerden sonra çocukların gelişmiş ve daha az gelişmiş alanları ortaya çıkarılır. Özel eğitim çalışmalarıyla desteklenen eğitim programı ile geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde…

Sınav Kaygısı Terapisi

Sınav kaygısı, bireyin sınav anında aklına olumsuz düşüncelerin gelmesiyle birlikte yoğun bir kaygı hissetmesi ve buna eşlik eden bir takım fiziksel belirtilerin ortaya çıkması durumudur. Çocuk veya ergen bu durumda çalışmış olmasına rağmen yapabileceği soruları bu belirtiler nedeniyle yapamaz. Sınav kaygısı nedeniyle de bireyin başarısı düşmeye başlar. Sınav anında bireyin zihnine sıklıkla gelen olumsuz düşünceler;…

Kardeş Kıskançlığı

Kıskançlık doğal bir duygudur. Çocuğun alışık olduğu düzeni değiştiren her konu çocuğunuzun psikolojisini etkileyebilir. Her çocuk sorulduğunda kardeşinin olmasını isteyebilir, kendisine bir oyun arkadaşının geleceğini düşünür. Çocuğa kardeşi doğmadan açık ve gerçekçi bilgiler verilmelidir. Uzun bir süre bakıma muhtaç olacağı, hemen oyun oynayamayacağı vb. Kardeşin doğmasıyla birlikte her çocuk farklı tepkiler gösterebilir, bazıları tekrar altını ıslatmaya, parmak…

Boşanma ve Çocuk

Her çocuğun boşanma sonrası tepkileri farklıdır. Bu tepkiler çocuğun yaşına, gelişim düzeyine, aile ve sosyal yapısına göre değişi Küçük yaştaki çocuklar, anne babaları boşandıklarında, uyku sorunları yaşayabilir, daha hırçın davranışlar sergileyebilir veya annesinin de terk edeceğini düşünüp daha bağımlı hale gelebilir. Arkadaşlarıyla ilişkilerinde sorunlar yaşayabilir. Okul çağındaki çocuklarda derslere yönelik ilgisizlik belirebilir, akademik başarısı düşebilir. Anne babasının ayrılmasından kendini…

Okul Fobisi – Okul Reddi

Okul fobisi ya reddi; çocuklarda şiddetli bir şekilde kaygı ile okula gitmek istememe ve gitmeme durumu olarak tanımlanmaktadır. Birçok çocukta okulun ilk günlerinde anneden ayrılmakta zorlanma, okula gitmek istememe, ağlama davranışları görülmektedir ve bu doğal bir durumdur. Ancak bu durumun uzaması sıkıntılıdır ve bir uzman tarafından müdahale edilmesi gerekebilir. Okul reddinin birkaç haftadan uzun sürdüğü…